Ondrej Franců 1. miesto OL muži, Vladimír Hurban 1. miesto KL vetráni,

Iveta Kundracikova 2. miesto HL ženy, František Kundracik 3. miesto HL muži, Peter Vida 3. miesto KL muži