Lukostrelecký klub Bratislava - LKB vznikol v marci roku 2007 s cieľom rozvoja lukostreľby ako jednej z najstarších olympijských disciplín a s cieľom vytvorenia lukostreleckého centra v IV. bratislavskom okrese, ktoré bude podporovať  mladé talenty a umožní lukostreľbu  deťom, mládeži či dospelým ale i ľuďom so zdravotným znevýhodnením. 

LKB sa od svojich začiatkov venuje činnosti hlavne s mladými strelcami a talentami, a snaží sa do tejto činnosti zapájať aj ich rodičov, pretože ich podpora je pre každého mladého športovca nevyhnutná

Predsedom LK Bratislava je od vzniku klubu Vladimír Hurban starší.

Trénermi klubu boli v jeho začiatku Martin Jurkáček a Vladimír Hurban st.. Postupom času si klub vychoval trénerov aj z radov vlastných strelcov, a v súčasnej dobe má LKB päť kvalifikovaných trénerov.   

Prínosom pre strelcov z olympijských a kladkových lukov je aj metodická spolupráca s medzinárodne uznávaným trénerom Alistairom Whittinghamom zo Škótska. -link

V roku 2007 mal LK Bratislava 7 aktívnych členov. V priebehu rokov existencie počet členov postupne narastal až na súčasných viac ako 45 aktívnych členov, pričom viac ako polovica sa venuje lukostreľbe aj na súťažnej úrovni.