Denisa Baránková 1. miesto RCW, Denisa Baranková a Maroš Machán 1. miesto RCX

V celkovom poradí ročníka 2018

Denisa Baránková 1. miesto RCW, Ondrej Franců 3. miesto RJM, Maroš Machán 3. miesto RCM 

Viktória Čižmárova, Ondrej Francu, Viliam Srdoš, (1.,2. a 3. zľava) Maroš Machán a Denisa Baránková (6. a 7. zľava)