13. Protraction reach and rotates

Stojíme rovno s nohami mierne rozkročenými. Predpažíme a prepletieme si prsty rúk aby sme spojili ruky. Následne zatlačíme ramená a paže smerom von tak ďaleko ako je to možné, pričom tlačíme aj svoje ramená od seba. Pri udržaní pevných bokov rotujeme trup a paže na pravú stranu najviac ako sa bude dať a potom na ľavú stranu. Chrbát musí byť napnutý. Vrátime sa do začiatočnej pozície a zložíme si ruky na hrudníku.

Cvik opakujeme 5 krát.

   

 

14. Chestopener to crossarm stretch

Začneme v stoji s rukami spustenými dole od tela tak, aby sa nedotýkali bokov, potom nimi švihneme dopredu pred tvár. Pravá ruka sa pohybuje pred tvár a ľavou rukou si chytíme lakeť pravej ruky a pomáham ruke v pohybe smerom k tvári. Potom švihneme rukami dole a dozadu tak ďaleko ako to pôjde. Cvik dokončíme pohybom ľavej ruky pred tvár, pravá pomáha v pohybe a následne švihneme oboma rukami opäť dozadu.

Cvik opakujeme 8 krát.

    

 

15. Od podlahy po strop

V stoji sa široko sa rozkročíme, predkloníme sa a tlačíme ruky čo najďalej medzi nohy tak, aby kolená zostali čo najmenej ohnuté. Potom sa vystrieme, vzpažíme ruky čo najvyššie a pri pohybe sťahujeme sedací sval.

Cvik opakujeme 8 krát.

  

 

16. Rotácia s dotykom prstov na nohách

Začneme v postoji so široko rozkročenými nohami. Predkloníme sa s pažami smerujúcimi do strán. Otočíme hruď tak, aby sme sa vystretou ľavou rukou dotkli špičiek prstov na pravej nohe. Pravá ruka je vystretá smerom nahor a za chrbát. Opakujeme to isté aj na druhú stranu – pravá ruka sa dotýka špičiek prstov na ľavej nohe a ľavá ruka je vystretá nahor a za chrbát.

Cvik opakujeme 12 krát.

  

 

lkb