Šípy (arrows)

Strelec môže používať šípy akéhokoľvek typu za predpokladu, že zodpovedajú prijatému princípu a zmyslu slova šíp ako sa používa v terčovej lukostreľbe, a že šípy príliš nepoškodzujú terče alebo terčovnice.

Šíp pozostáva z drieku alebo trubky (shaft) s hrotom (point), smerových kormidiel (fletching), končíka (nock) a prípadného zdobenia (cresting). Maximálny priemer trubky šípov nesmie byť väčší ako 9.3 mm, hroty šípov môžu mať maximálny priemer 9.4 mm.

V prípade smerových kormidiel rozlišujeme plastové - vanes a prírodné - feathers. Pre divíziu dlhých lukov sú povinné drevené šípy a prírodné smerové kormidlá. 

Všetky šípy použité v akejkoľvek sade musia byť identické, čo sa týka  dizajnu, farieb kromidiel, koníčkov a zdobenia, ak ho majú. Hmotnosť šípov nemusí byť rovnaká.

Do priemeru šípu sa nepočíta prípadný wrap, za predpokladu, že tento nedosahuje ďalej ako 22 cm od konca šípu, pričom táto vzdialenosť je meraná od hrdla končíku (miesta kde sa opiera tetiva o končík).

Svietiace končíky (tracer nock) nie sú povolené. "The use of any device which is an integral part of the athlete’s equipment used in the process of shooting an arrow, which is electric or electronic, is not legal in any division."

Pre divíziu dlhý luk (longbow) sú povinné drevené trubky šípov "Only wooden arrows are allowed" rovnako ako je nutné mať olepenie z prírodných pierok "Only natural feathers shall be used as fletching".

Hroty šípov musia byť terénneho typu (field) alebo tvaru guľky (bullet), kónické alebo kužeľové určené pre drevené šípy. Ako končíky z dôvodu bezpečnosti môžu byť použité štandardné plastové končíky pre drevené šípy alebo aj pinové končíky (pin nocks) s príslušným adaptérom pre drevené šípy. 

Šípy majú byť označené menom alebo iniciálkami strelca. " All arrows of every athlete shall be marked with the athlete's name or initials on the shaft." Ak teda máte iba jedno krstné meno a priezvisko, stačia dva znaky.

Interpretácie

Hroty šípov s guľkovým ložiskom

Hrot na obrázku nižšie nie je v rozpore so žiadnym pravidlom World Archery a je možné ho použiť vo všetkých divíziách.

 

It is the majority decision of the Technical Committee that the Point does not contravene any current equipment rules and is legal in all World Archery divisions.

 

vph