Interpretácia pravidiel

Luk, ktorý zodpovedá definícii "Dlhý luk" je možné použiť aj v divízii inštinktívny luk rovnako ako aj v divízii holý luk. V definícii náradia sa nenachádzajú obmedzenia ktoré by to zakazovali.

Inštinktívny luk je možné použiť v divízii holý luk.

Dlhý luk, inštinktívny luk aj holý luk je možné použiť v divízii olympíjský luk.

Žiaden luk povolený v divíziách dlhý, inštinktívny, holý a olympíjský luk nemôže byť použitý v divízii kladkový luk. Vo všetkých týchto divíziách je zhodný spôsob streľby, žiaden z týchto lukov nevyužíva mechanické pomôcky a vypúšťanie je realizované prstami na rozdiel od kladkových lukov.


World Archery Technical Committee, 22. januára 2013