Prezentácie zo školenia rozhodcov 2019 kde sme pôsobili ako lektori.

V. Hurban

Prehľad systému pravidiel lukostreľby

Priebeh súťaže

Zásady a postup hodnotenia šípu rozhodcom

 

F. Kundracik

Činnosť rozhodcu počas súťaže

Kontrola náradia

 

Ak máte záujem, tu je online test z pravidiel lukostreľby – všetky dostupné otázky, podobný test s 50 otázkami museli zvládnuť aj rozhodcovia.

V teste pravidiel pre rozhodcov sa bohužiaľ vyskytla otázka, ktorá bola väčšinou rozhodcov zodpovedaná pravdepodobne nesprávne a vyžadovaná odpoveď nesúhlasila ani so zaužívanou praxou ani s materiálmi, ktoré boli rozhodcom poskytnuté na prípravu

Počas eliminácií strelec omylom v časovom limite vystrelil 4 šípy. Celkové skóre zásahov zásahov 10-9-8-8 na obrázku je 25. Pri skórovaní sa vyžaduje asistencia rozhodcu.

Na túto otázku bola správna odpoveď podľa výsledkov testu "ÁNO". 

V materiáloch na prípravu na školenie rozhodcov bola publikovaná veľmi podobná otázka, a to:

Počas eliminácií strelec omylom v časovom limite vystrelil 4 šípy. Celkové skóre zásahov zásahov 10-9-8-8 na obrázku je 25. Pri skórovaní sa nevyžaduje asistencia rozhodcu.

Správna odpoveď na takto formulovanú otázku bola ale v cvičných testoch niež "ÁNO". 

Ak rozhodcovia pristupovali ku školeniu a testom seriózne a využili materiály im poskytnuté a dostupné na webe SLZ, nemali možnosť odpovedať na danú otázku správne. Aj uvedené odkazy na pravidlá totižto poskytujú iba návod ako hodnotiť takéto šípy. Ako je to teda v pravidlách?

14.2.2. If more than the required number of arrows should be found in the target butt or on the ground near the butt, or in the shooting lanes, only the lowest three (or six, as the case may be) in value shall be scored. Athletes or teams found to repeat this offence may be disqualified.

15.2.6. If more than the required number of arrows should be found in the target butt or on the ground near the target butt, or in the shooting lanes, only the three lowest (or six lowest, as the case may be) in value shall be scored (see Article 14.2.2. ).

Rovnako keď pozrieme danú situáciu v príručke rozhodcov, tak je tam napísané, že zásah rozhodcu je potrebný iba pri vystrelení šípu po časovom limite. Budem vychádzať z anglickej verzie príručky, pretože slovenský preklad je stále na webe označený ako pracovná verzia a obsahuje nepresnosti a nekorektné preklady.

4.19 On occasion athletes may for one reason or another shoot more arrows than permitted or even shoot arrows before or after the timing signals to commence and to stop respectively. In the latter situation the Judge is required to take action to adjust the score on the score card. If an arrow is shot out of time it is imperative that you give a red card and that the original scores are duly noted on the score card as these actions are subject to appeal.

Zdôraznil som slovíčka „later situation“, pretože tieto hovoria, že z dvoch v prvej vete popísaných situácií sa akcia rozhodcu vyžaduje iba pri druhej situácii a to je výstrel pred a po časovom signále. 

Za bežnej situácie sa rozhodca ani nemusí dozvedieť, že strelec v sade vystrelil viac šípov. Pri terčovej lukostreľbe nájdete počas kvalifikácie na jednom terči 18 alebo 24 šípov. Z doporučenej pozície rozhodcu, čo je približne 10 metrov od skórujúcich strelcov, čiže 11 až 12 metrov od najbližšej terčovnice nemáte možnosť s istotou porátať či je na terčovnici 18 alebo 19 šípov pripadne 24 alebo 25.

Ak sa strelci dohodnú na hodnotách šípov a nezavolajú vás ohodnotiť sporný zásah o situácii neviete.  

 

vph