Ako je to s uchytením šnúrky na zápästie k holému luku. Na súťaži sa objavil luk s takouto šnúrkou. Je to šnúrka, ktorá je trvalo pripevnená k luku tak, že je uchytená na skrutke, ktorou je závažie pripevnené k luku.

 

Takéto uchytenie je relatívne bežné u kladkových lukov ale ako je to s holým lukom kde pravidlá hovoria:

22.3.6.2. Weight(s) may be added to the lower part of the riser. All weights, regardless of shape, shall mount directly to the riser without rods, extensions, angular mounting connections or shock-absorbing devices.

Závažia majú teda byť pripojené priamo k spodnej časti madla bez spojok, predĺžení a náraz absorbujúcich zariadení. Je možné pokladať vloženie kože, gumy alebo iného materiálu medzi závažie a madlo za použitie náraz absorbujúceho materiálu?


World Archery už má interpretáciu pravidiel k podobnej šnúrke na zápästie. Výsledkom je, že ak je materiál dostatočne pevne stlačený, čo je dosiahnuté utiahnutím závažia pri jeho montáži na madlo, materiál stráca pružnosť a už nemôže slúžiť na tlmenie nárazov. Takže táto šnúrka je podľa môjho názoru legálna v divízii holý luk. 

 

vph