Opäť podnetom na napísanie tohto článku a "case study pre rozhodcov" je vyjadrenie rozhodcu k pravidlám počas súťaže a rozhovoru pre médiá.

V lukostreľbe rovnako ako vo futbale má rozhodca k dispozícii žltú a červenú kartu. Použitie týchto kariet je avšak úplne iné. Žltá karta sa používa na upozornenia pri meraní času a ako výstraha pri "Minor violations" čiže menších porušeniach pravidiel pri súťaži družstiev alebo zmiešaných družstiev.

  • Ako upozornenie pri meraní času sa žltá karta používa vo finálových súbojoch v terénnej a 3D lukostreľbe (Kniha 4, 24.10), kde ňou rozhodca signalizuje posledných 30 sekúnd časového limitu pre strelca. "One Judge will time the athletes, by indicating “go” and “stop”. When 30 sec. are left the Judge will also raise a yellow card.
  • Ako malé porušenia pravidiel pri súťaži družstiev sú definované nasledovné štyri (Khiha 3, 15.3.Team Round Time penalties):

a) Dvaja strelci sú súčasne v jednometrovej oblasti pri súťaži družstiev. Podmienkou je, že obaja majú aspoň jednu nohu na zemi.
"Two athletes cross into the area between the one metre line and the shooting line at the same time with one foot each on the ground. For consistency in judging we assume that this has taken place when both athletes have one foot each on the ground in the one metre area."

b) Strelec postupujúci na streleckú čiaru vytiahne šíp tak, že je viditeľný jeho hrot, skôr ako stojí na streleckej čiare.
"An athlete whilst leaving the athletes’ box and proceeding to the shooting line, removes her/his arrow from the quiver, and in doing so exposes the point of the arrow before straddling the shooting line."

c) Strelec s kladkovým lukom prekročí 1m čiaru s vypúšťačom pripnutým k tetive.
"In compound an archer crosses the 1m line with his release aid nocked on the string.

d) Strelec prekročí 1m čiaru skôr ako začne bežať odpočítavanie času pre jeho družstvo.
"An athlete crosses the one-meter line before the count-down clock for his team starts counting down."

Červená karta sa používa v prípade "Major violations", to znamená väčšieho porušenia preavidiel.

V prípade väčšieho porušenia pravidiel, rozhodca zdvihne červenú kartu a tým oznamuje, že družstvo stráca šíp s najvyššou hodnotou v danej sade. Červená karta môže byť udelená za nasledujúce porušenia pravidiel.

a) Strelec ingnoruje žltú kartu (vystrelí šíp bez vrátenia sa za 1m čiaru po udelení žltej karty v súťaži družstiev) (Kniha 3, 15.3.2)
"Ignoring the yellow card (the athlete shoots without returning behind the 1m line).

b) Vystrelenie šípu pred a po časovom limite (Kniha 3, 15.2.3, 15.2.5)
"Shooting an arrow before or after time."

c) Vystrelenie šípu mimo poradia šípu mimo poradia pri alternatívnom strieľaní (Kniha 3, 15.2.8)
"Shooting out of sequence (Shooting when it is the other team’s turn to shoot)."

d) Vystrelenie viacerých šípov jedným členom družstva v prislušnej polovici sady pri alternatívnom strieľaní. (Kniha 3, 15.2.8)
"A team member shoots more than one arrow in one of the two halves when shooting alternately."

Ak by sme vyjadrenie vo videu brali ako krátky výňatok z „Aj múdry schybí“ od náhodného účastníka súťaže, bolo by to úsmevné. Ak takéto vyjadrenie poskytne rozhodca s najvyššou kvalifikáciou, je to smutné a hovorí to o nedostatočnej príprave rozhodcu a jeho hrubej neznalosti pravidiel. 

Informácie rozhodcu by mali byť presné a správne v danej situácii. Vždy majte so sebou svoju kópiu pravidiel pre danú časť súťaže, aby ste sa vedeli pozrieť na problematickú oblasť alebo správne citovať. Pre strelca ste na súťaži autorita a informácia, ktorú poskytnete sa rozšíri. Ak poskytnete nesprávnu inoformáciu, vnášate do pravidiel nepresnosti, ktoré sťažujú prácu iným rozhodcom. Ak ste si nie istý pravidlami, poraďte sa s ostatnými rozhodcami na súťaži predtým, ako poskytnete stanovisko.

 

vph