Dnes asi nikto nebude spochybňovať dôležitosť stravy a hydratácie pre výkonnosť a regeneráciu športovca. Pestrá a vyvážená strava vám vie poskytnúť dostatok všetkých látok, napriek tomu je sa neustále diskutuje a propaguje množstvo výživových doplnkov. Je vedecky podložené, že výživové doplnky môžu športovcovi zvýšiť športový výkon, no len za určitých okolností. Existuje nespočetné množstvo výživových doplnkov, u ktorých účinok nebol dokázaný.

Pred užívaním akéhokoľvek výživového doplnku by ste mali zvážiť riziká, ktoré z toho plynú.

Doplnky výživy:

  • Môžu obsahovať zakázané látky.
  • Môžu byť počas výrobného procesu kontaminované zakázanými látkami.
  • Môžu obsahovať zložky uvedené na etikete pod inými názvami ako sú uvedené na Zozname zakázaných látok.

Antidopingové pravidlá jasne hovoria, že sa užívanie nedovolených látok je zodpovedný športovec a je jedno či látku užil vedome alebo nevedome.

Pred užívaním akýchkoľvek výživových doplnkov by ste mali zvážiť potrebu, posúdiť riziká a zhodnotiť následky. Svetová antidopingová organizácia WADA alebo iné antidopingové organizácie ako je napríklad Antidopingová agentúra SR neschvaľujú alebo nepodporujú žiadne výživové doplnky.

Základné informácie o výživových doplnkoch vám môže poskytnúť napríklad klasifikácia ktorú spracoval Australian Institute of Sport. Tento zoznam je určený pre informácie, nie ako návod alebo odporúčanie pre užívanie.

Ak máte záujem o viac informácií, tu je link na dokument Slovenskej antidopingovej agentúry.

vph