Nech sa bavíte s ľubovoľným športovcom prizná sa vám, že sa dostal do situácie keď súťažné výsledky nezodpovedali tréningovým a nebolo to problémom s náradím alebo počasím. Rovnako si športovci uvedomujú, že ich výkonnosť v rôznych častiach súťaže nie je konzistentná. "To je moja hlava." Je nezriedka odpoveď, ktorú počujete. Prípadne ale to môže byť iná výhovorka ak si to športovec neuvedomuje alebo nechce priznať. Takýto problém neodstránime väčšími tréningovými dávkami, častejšími súťažami ale je treba začať pracovať na mentálnej príprave.

Mentálna príprava je rovnako dôležitá časť prípravy športovca ako fyzická a pomáha mu uplatniť celý potenciál pri podaní športového výkonu. Je potrebné pripraviť aj myseľ, aby bola v nastavení trénovať či súťažiť.

Úspešný športovec sa učí ako sa plne koncentrovať na výkon a nenechať sa rozptýliť okolím, či nepriaznivým stavom alebo podmienkami. Zlepšuje sa vo zvládaní stresových situácií, buduje si zdravú sebadôveru, učí sa aj to ako byť najprospešnejší pre tím. Aj v lukostreľbe je potrebné chápať športovcov ako tím napriek tomu, že v určitej fáze súťaže sa môžu stať súpermi.

Športovci a aj členovia realizačného tímu musia byť na výkon pripravení a plne sústredení už počas prípravnej fázy. Samotná kvalifikácia alebo eliminácie si vyžadujú aby podali svoje maximum aj napriek akýmkoľvek osobným či iným situáciám, v ktorých sa nachádzajú, teda potrebujú sa naučiť ovládať svoje správanie a prístup za akýchkoľvek okolností. Musia byť svojim prístupom profesionáli, ktorí majú jasný cieľ a chápu, ako sa k nemu dopracujú.

Zároveň vnímame mentálnu prípravu ako oblasť, ktorá vplýva na ďalšie rozvojové oblasti prípravy športovca - na jeho všeobecnú a špecifickú prípravu, zdravotný stav, výživu a pitný režim či regeneráciu.

Mentálna príprava športovca je komplexný proces, ktorý môžeme rozdeliť na niekoľko krokov. Viac o procese mentálnej prípravy si môžete pozrieť v nasledovnom videu.

 


V spolupráci s našimi mentálnymi coachmi zo Sportmind HDTS sme sa podieľali na úprave diagnostických nástrojov pre lukostreľbu, takže nejde o všeobecné testy ale o analýzu zohľadňujúcu špecifiká lukostreľby.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac.

 

 

podľa sportmind hdts vph