Denisa Baránková 1. miesto juniorky OL, Ondrej Franců 2. miesto junior OL

Denisa Baránková 1. miesto OL juniorky, Maroš Machán 1. miesto OL kadeti, Veronika Bajnóciová 1. miesto VI kadetky

Lukáš Katona 2. miesto HL juniori, Viktor Szabó 3. miesto OL chlacpi do 12 rokov, Viliam Srdoš 3. miesto KL juniori

Všetci víťazi Petržalského pohára za dobu existencie našeho klubu. Ročník 2008 bol prvý, na ktorom sme sa zúčastnili ako LK Bratislava.