Denisa Baránková 1.miesto OL ženy, Kristína Rorstas 1.miesto HL ženy, Soňa Vidová 3. miesto KL ženy, Vladimír Hurban jun 3. miesto OL muži

K. Rostas E. Beinrohr F. Kundracik 1. miesto HL team, S. Vidová, V. Hurban P. Vida 1. miesto KL team,

D. Baránková O. Franců, V. HUrban jun 2. miesto OL team