• Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Ak ste ako dobrovoľník odpracoval viac ako 40 hodín, môžete poukázať až 3% z dane, potrebujete priložíť

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Údaje, ktoré potrebujete v tlačive uviesť:

Obchodné meno alebo názov:    Lukostrelecký klub Bratislava 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:   Ľuda Zúbka 3170/29
Právna forma:                              občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO):             37927281

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.