1. Striedavý švih rukami vpred a vzad

Začneme v pozícii v stoji s rukami pripaženými k telu. S vystretými rukami a minimálnym pohybom švihneme oboma rukami naraz, pričom jedna ruka sa pohybuje vpred a druhá ruka sa pohybuje vzad, dokiaľ obe ruky nie sú v horizontálnej polohe. Pokračujeme pohybom späť, aby sa dostali do opačnej polohy.

Cvik opakujeme 12 krát.

   

 

2. Striedavý švih rukami nad hlavou s rotáciou trupu

Držíme obe ruky vystreté priamo nad hlavou. Otočíme vrchnú časť tela (hrudník) vpravo a spustíme obe ruky dole každú opačným smerom do horizontálnej polohy tak, že ľavá končatina je vystretá dopredu a pravá dozadu. Je potrebné dbať na správne držanie ramien. Vrátime ruky do polohy, v ktorej sme začínali, otočíme hruďou do opačnej strany a opakujeme pohyby rúk opačne, čiže pravá ruka dopredu a ľavá dozadu. Palce smerujeme dohora.

Cvik opakujeme 5 krát. 

   

 

3. Crucifix hand reaches

Začneme oboma rukami horizontálne upaženými, nohy mierne od seba. Potom ohneme jednu ruku v lakti cez telo a siahame rukou pozdĺž hrude a druhej ruky smerom k dlani. Spustíme ruku späť do pôvodnej polohy. Zopakujeme pohyb druhou rukou na opačnú stranu.

Cvik opakujeme 5 krát.

   

 

 

4. Zdvíhanie rúk

Začneme s pripaženými rukami pri tele a nohami jemne rozkročenými. Rozpažíme ruky a zdvíhame ich pomaly hore k oblohe aj s ramenami. Potom ich spustíme rovnakým pohybom naspäť do začiatočnej polohy.

Cvik opakujeme 5 krát.

  

 

5. Rotácia rozpažených rúk

Začíname s rozpaženými rukami s palcami smerujúcimi dohora. Držíme ruky horizontálne a súčasne ich otáčame v opačných smeroch tak, že jedna ruka sa otáča v horizontálnej osi dopredu a druhá dozadu toľko, koľko mi pohyblivosť kĺbov povolí, respektíve tak, aby pohyb bol pohodlný. Potom otáčame ruky späť do opačnej strany. Opäť iba toľko, aby pohyb bol pohodlný. Hlavu striedavo otáčame k ruke, ktorej palec smeruje nadol.

Cvik opakujeme 6 krát.

  

 

6. Striedavé sklápanie predlaktí

Upažíme a následne ohneme predlaktia do pravého uhla hore s dlaňami smerujúcimi dopredu. Držiac lakte stále v rovnakej výške, sklopíme jedno predlaktie dopredu do horizontálnej polohy. Držiac lakte stále v rovnakej výške, otočíme predlaktie späť do východiskovej polohy. Pohyb zopakujeme aj s druhým predlaktím.

Cvik opakujeme 6 krát.

  

 

Cviky 7 až 12

 

lkb