Po skúsenostiach z Majstrovstiev Slovenska v halovej lukostreľbe je tu ďalší článok zo série "kontrola náradia" teraz zameraný špeciálne na tetivy (strings) holých (bare bow) a olympíjskych lukov (recurve bow).

Povolené náradie na súťaži je definované v knihách pravidiel World Archery, konkrétne pre olympíjsky luk v knihe 3. "Target Archery" a pre holý luk v knihe 4 "Field and 3D Archery". Rovnako sa pozrieme na všetky interpretácie a bylaws aby sme to dodefinovali kompletne. Budeme pracovať súčasne s oboma typmi lukov aby sme postrehli rozdiely medzi nimi. Oba typy lukov predpokladajú použitie len jednej tetivy "The bow is braced for use by a single string".

Recurve (olympíjsky luk)

A bowstring of any number of strands.

Which may be of multi-coloured strands and serving and of the material chosen for the purpose. It may have a centre serving to accommodate the drawing fingers, a nocking point to which may be added serving(s) to fit the arrow nock as necessary, and, to locate this point, one or two nock locators may be positioned. At each end of the bowstring there is a loop which is placed in the string nocks of the bow when braced. In addition one attachment is permitted on the string to serve as a lip or nose mark. The serving on the string shall not end within the athlete’s vision at full draw. The bowstring shall not in any way assist aiming through the use of a peephole, marking, or any other means.

Bare bow (holý luk)

A bowstring of any number of strands.

Which may be of multi-couloured strands and serving and of the material chosen for the purpose. It may have a centre serving to accommodate the drawing fingers, one or two nocking points to which may be added serving(s) to fit the arrow nock as necessary, and to locate the nocking points. No lip or nose mark is permitted. The bowstring shall not in any way assist aiming through the use of a peephole, marking, or any other means.

Tetiva z ľubovoľného počtu vlákien. Je čisto na voľbe strelca, akú tenkú alebo hrubú tetivu použije.

Tetiva môže byť z viacfarebných vlákien a omotávky z ľubovoľného materiálu zvoleného pre daný účel. To znamená, že bez ohľadu na typ strieľaného luku môžeme použiť tradičné i moderné materiály bez obmedzenia. 

Tetiva môže mať stredovú omotávku pre lepšie uchytenie prstami naťahujúcej ruky.

Na tetive môže byť lôžko, čiže miesto kde sa zakladá šíp. Pre olympíjsky luk jedno lôžko, ktoré môže byť prispôsobené dodatočnou omotávkou aby šíp dobre držal a môžeme pridať jednu alebo dve značky, ktoré budú lôžko označovať. Lôžko (nocking point) je pre holý luk definované ináč a napriek použitiu slovného spojenia "one or two nocking points" sa predpokladá na tetive iba jedno lôžko.

Tetiva olympíjskeho luku má mať na koncoch očká, ktoré sa umiestnia do zárezov na ramenách luku. Pre holý luk to v pravidlách nie je definované. Aj keď väčšina tetív pre holý luk bude rovnako mať očká, je možne použiť aj iné uchytenie tetivy na ramená.

Na rozdiel od holého luku, na tetive olympijského luku môže byť (attachement), čiže prídavok, ktorý slúži ako značka pre pery alebo nos. Nazýva sa aj kisser button. Viete ho vyrobiť alebo aj kúpiť.

Stredová omotávka tetivy olympíjskeho luku nesmie končiť v zornom poli strelca pri plnom náťahu, to znamená, že musí byť dostatočne krátka alebo dlhá. Takýto bod vhodne umiestnený v zornom poli strelca by mohol plniť funkciu priehľadu (peep) ktorý je povolený iba pre kladkový luk.

Pre obe divízie platí univerzálne obmedzenie, že tetiva nesme žiadnym spôsobom pomáhať pri mierení, či už priehľadom alebo značkou.

Rovnako na tetive oboch typov luku nemôžu byť namontované žiadne tlmiče tetivy (dampers, silencers). 

 

Interpretácie 

Lôžko na tetive a jeho označenie (Nocking point and Nock locator)

Veľkosť a tvar lôžka alebo značiek pre označenie lôžka nie je limitovaná a môže byť z viacerých častí.

There are no restrictions as to the diameter of a nocking point or that it can be made of multiple components or layers.

 

Tlmiče tetivy na ramenách luku

Je možné používať tlmiče tetivy umiestnené na ramenách.

It is the decision of the Technical Committee that the limb dampening, bowstring dampening and bowstring silencing devices attached to the bow limb devices shown in the photos below are legal in the recurve, barebow and instinctive bow divisions. 

 

Viac farebná omotávka tetivy

Stredová omotávka môže byť z viacfarebného materiálu. Vzor ktorý vytvorí takýto materiál nie je považovaný za pomôcku pri mierení.

We cannot see where this type of serving presents any advantage to archers in this division in the ability to determine distance marks or provide any aid in aiming.

 

Flámska tetiva pre holý luk

Voľné konce flámskej tetivy sú súčasťou samotnej tetivy a nie je možné ich považovať sa tlmič tetivy aj keď môžu mať takýto vplyv.

In this application, the long ends may act as a string silencer, but in reality they are simply loose ends of the actual bowstring itself. 

 

vph