Je procedúra pred súťažou, počas ktorej sa overí súlad výstroje každého súťažiaceho s pravidlami.

Súťažiaci musí na kontrolu náradia priniesť všetko vybavenie, ktoré plánuje na súťaži používať. Zodpovednosť za povolené vybavenie nesie strelec. Rozhodca má právo požadovať rozobratie náradia aby ste ukázali, že je v súlade s pravidlami. Rovnako má rozhodca právo požadovať aby ste upravili svoje náradie podľa pravidiel.

Veľmi dôležité je si uvedomiť, že pravidlá definujú náradie 2 spôsobmi, pre OL (recurve bow) a HL (barebow) sú v pravidlách popísané povolené komponenty a čo nie je popísané je zakázané. Pre KL (compound bow) sú popísané zakázané komponenty, a všetko čo nie je spomenuté v pravidlách je povolené.

K náradiu sa vždy vzťahujú aj interpretácie (Interpretations) čo sú oficiálne odpovede World Archery na otázky k pravidlám a náradiu. 

Rovnako kontrole náradia podliehajú aj šípy (arrows).

Každý rozhodca má vypracovaný svoj postup kontroly náradia a je potrebné ho rešpektovať, ale rozhodca by určite nemal chytať Váš luk za rúčku alebo naťahovať tetivu.

Náradie je definované v jednotlivých knihách pravidiel podľa toho, či sa daná divízia na majstrovstvách sveta daného typu zúčastňuje. Takto v pravidlách World Archery pre terénnu a 3D lukostreľbu nájdete aj definíciu pre dlhý luk (longbow) a tradičný luk (traditional bow).

Ak ste úspešne absolvovali kontrolu náradia, neznamená to koniec. Rozhodca má právo zopakovať kontrolu v priebehu súťaže ak nadobuden dojem, že používate náradie, ktoré ste na kontrolu náradia nepriniesli, alebo že ste na náradí niečo zmenili.