Denisa Baránková 1. miesto juniorky OL, Viktória Čižmárová 2. miesto juniorky OL, Ondrej Franců 2. miesto junior OL, Maroš Machán 2. miesto kadeti OL
Vladimír Hurban jun. 4. miesto muži OL

 

Maroš Machán 3. miesto kadeti OL, Ondrej Franců 2. miesto team juniori OL, Viktória Čižmárová 3. Miesto mix team junior OL

Viliam Srdoš 7. miesto juniori OL, Denisa Baránková 8. miesto ženy OL, Viktória Čižmárová 8. Miesto juniorky OL, Vladimír Hurban jun. 17. miesto muži OL,

D. Baránková a V. Hurban jun. 4. Mesto mix team OL

Vladimír Hurban jun. 1. miesto OL muži - kvalifikačný turnaj na Európske hry Minsk 2019 - zisk miestenky pre Slovensko

Ondrej Franců 17. miesto OL muži, 9. miesto OL muži - kvalifikačný turnaj na Európske hry Minsk 2019