Ondrej Franců 1. miesto OL muži, Vladimír Hurban 1. miesto KL vetráni,

Iveta Kundracikova 2. miesto HL ženy, František Kundracik 3. miesto HL muži, Peter Vida 3. miesto KL muži

D.Baránková 2. miesto OL. ženy, K. Rostas 2. miesto HL ženy, V. Hurban jun. 2. miesto OL muži, J. Sestrienka 2. miesto HL. muži, O. Franců 3. miesto OL muži

D. Baranková O. Franců V. Hurban jun. 1. miesto OL team

K. Rostas F. Kundracik J. Sestrienka 2.miesto HL team, V. Hurban P. Pongracz P. Vida 3. miesto KL team 

Denisa Baránková 17. miesto OL juniorky, Maroš Machán 33. miesto OL kadeti