Kladkový luk je zaužívaný slovenský názov pre označenie "Compound Bow". 

Tu nájdete krátke video kde vás kontrolou kladkového luku stručne prevedie medzinárodný rozhodca Graham POTTS. 

For the Compound Division, the following equipment is described. All types of additional devices are permitted, unless they are electric, electronic, compromise safety or create unfair disturbance to other athletes.

Na rozdiel od ostatných divízií kde pravidlá vymenúvajú povolené časti pre kladkový luk pravidlá povoľujú všetko príslušenstvo, ktoré nie je elektrické, elektronické, neznižuje bezpečnosť alebo vytvárajú nefér rušenie iným športovcom.

 

Luk

A Compound Bow, which may be of a shoot-through type riser, is one where the draw is mechanically varied by a system of pulleys or cams. The bow is braced for use by cables or bowstring(s) attached directly to the cams, the string nocks of the bow limbs, cables or by other means as may be applicable to the design. No equipment may be electric or electronic.

 • The peak draw weight shall not exceed 60 lbs.
 • Cable guards are permitted.
 • A riser brace or split cables are permitted, provided they do not consistently touch the athlete’s hand, wrist or bow arm.
 • A bowstring of any type which may include multiple serving/s to accommodate nocking points and include other attachments such as a lip or nose mark, a peep-hole, a peep-hole ‘hold-in-line’ device, D loop bowstring, string silencers, bowstring weights, etc. are permitted.
 • The pressure point of the arrow rest which can be adjustable shall be placed no further back than 6cm (inside) from the throat of the handle (pivot point of the bow grip).
 • Any number of Stabilizers are allowed, but may not touch anything but the bow.

Kladkový luk, ktorý môže byť typu so stredovým otvorom pre streľbu, je taký, kde sa sila náťahu mechanicky mení pomocou systému kladiek a/alebo vačiek. Tento luk je napnutý káblami (cables) alebo tetivou pripojenými priamo ku kladkám, do zárezov na ramenách luku alebo iným spôsobom v závislosti od dizajnu. Žiadne vybavenie nesmie byť elektrické alebo elektronické.

 • Maximálna naťahovacia sila luku nesmie prekročiť 60 libier.
 • Sú dovolené vodiče káblov, čo je zariadenie ktoré odťahuje káble od tetivy
 • Tetiva, ktorá môže mať viacero omotávok pre lôžko šípu a môže mať viacero prídavkov (attachements) ako značku pre nos alebo pery, priehľad (peep-hole) a zariadenie na vyrovnávanie tohoto priehľadu (toto v praxi býva gumička medzi peepom a jedným z káblov), očko na tetive pre uchytenie vypúšťača (d-loop), tlmiče tetivy, závažia na tetive a podobne.
 • Dotykový bod základky šípu nesmie byť posunutý viac ako 6 cm dozadu od pivotného bodu rúčky
 • Ľubovoľný počet stabilizátorov, ktoré sa ale nesmú dotýkať ničoho iného okrem luku.

 

Kontrolka náťahu

Draw check indicators, audible, tactile and/or visual may be used provided they are not electric or electronic.

Sú povolené kontrolky náťahu, zvukové, dotykové a/alebo vizuálne za predpokladu, že nie sú elektrické alebo elektronické.

 

Zameriacač

A bow sight attached to the bow.

 • Which may allow for windage and elevation adjustments and may also incorporate a levelling device, and/or magnifying lenses and/or prisms.
 • The sight points may be a fiber optic and if desired illuminated by a chemical glowstick. The glowstick shall be encased so as not to disturb other athletes.

Zamerievač pripojený k luku, umožňujúci nastavenie smeru a výšky môže obsahovať vodováhu a jednu alebo viac zväčšovacích šošoviek alebo hranol. Zameriavací bod môže byť aj svetelné vlákno. Toto svetelné vlákno je možné umelo osvetliť “chemickou tyčinkou”. Samotný zdroj svetla ale musí byť zapuzdrený aby nerušil ostatných strelcov.

 

Vypúšťač

A release aid may be used provided it is not attached in any way to the bow. Any type of finger protection may be used.

Je možné používať vypúšťač (release, release aid), ktorý nie je žiadnym spôsobom pripojený k luku. Rovnako je možné používať ľubovoľnú ochranu prstov.

 

Ostatné

Nasledovné pravidlá sú rovnaké ako pre zvratný luk v terčovej lukostreľbe. Čísla článkov a definície sú z popisu zvratného luku.

The following restrictions shall apply:
Article 11.1.7. and Article 11.1.7.1. ; Article 11.1.8.1. ; Article 11.1.9. as limited by Article 11.1.9.2. , and Article 11.1.9.3. ; Article 11.1.10.1. ; "Peep Elimination" sights can be used in Compound Divisions and assuming such a sight does not incorporate any electric or electronic device.

Platia nasledovné obmedzenia:

Článok 11.1.7. a článok 11.1.7.1 – šípy, platia rovnaké pravidlá ako pre ostané luky.

Článok 11.1.8.1. – chránič prstov rovnako ako pre zvratný luk

Článok 11.1.9. s obemedzeniami podľa článku 11.1.9.2., článok 11.1.10.1 – používanie ďalekohľadov, optických pomôcok a príslušenstva je identické s pravidlami pre zvratné luky. 


"Peep Elimination" sights can be used in Compound Divisions and assuming such a sight does not incorporate any electric or electronic device.

Je možné použiť "Peep Eliminator" ak takéto zariadenie neobsahuje elektrické alebo elektronické zariadenie. Peep eliminator je náhrada peepu, ktorá sa nemontuje na tetivu ale fixne na luk a funguje rovnako ako cieľnik na strelnej zbrani.

 

Interpretácie

Clona na zameriavači/scope

Clonu na zameriaveči alebo scope, ktorá obmedzuje výhľad strelca nie je možné použiť v žiadnej divízii.

The bow sight cover/visor device shown in the photo below, or any device like it, is not legal in any division.