Rozcvičenie je pokladané za základnú prípravu pred športovým výkonom. Úlohou rozcvičenia je príprava športovca na športový výkon a to v dvoch aspektoch - fyzická príprava a psychická príprava. Teda pod rozcvičením rozumieme súbor aktivít vychádzajúcich zo športovej činnosti, ktoré vedú k optimálnej príprave športovca na podanie športového výkonu či už súťažného alebo tréningového.

Pri rozcvičení by sme mali dodržiavať určité zásady, aby rozcvičenie malo očakávaný účinok. Medzi hlavné zásady rozcvičenia patria:

  • postupnosť,
  • plynulosť,
  • komplexnosť,
  • špecifickosť
  • primeranosť.

Pod postupnosťou rozumieme zoradenie cvikov tak, aby sa precvičili všetky potrebné časti tela s narastajúcou intenzitou. Plynulosť rozcvičky je daná nadväznosťou cvikov bez zbytočných prestávok, to znamená, že musí postupovať podľa vopred pripraveného plánu rozcvičky a aj športovec by mal cviky v rozcvičke poznať. Zásada primeranosti definuje rozsah a obsah rozcvičky v závislosti od vekovej kategórie športovca, jeho fyzického stavu a samozrejme aj očakávaného športového výkonu.

Lukostreľba je šport, kde športový výkon je realizovaný hlavne hornou polovicou tela, pričom spodná časť tela plní iba podpornú funkciu. Z tohto dôvodu by mala byť rozcvička zameraná na ruky, ramená, chrbát a krk. Pred rozcvičením je vhodné rozohriatie organizmu. Tu je vhodné krátke aeróbne cvičenie. Ak sme ale v teplom prostredí, cesta na tréning alebo súťaž predstavovala jazdu na bicykli, dlhšiu chôdzu so záťažou ako je napríklad lukostrelecké vybavenie či už kufor alebo ruksak, môžeme rozohriatie vynechať.

V slovenských podmienkach neexistuje spracovaný model rozcvičenia ani jednotný ucelený systém zameraný na rozcvičenie lukostrelca. Táto rozcvička je inšpirovaná metodickými materiálmi Archery GB a materiály boli upravené spolu s členmi Centra talentovanej mládeže 2018.

Súbor cvikov je dostatočne rozsiahly, aby poskytol základ na vytvorenie individuálneho plánu rozcvičenia pre športovca a samozrejme je možné pridať alebo odobrať cviky, aby bolo rozcvičenie prispôsobené konkrétnemu športovcovi a jeho aktuálnym potrebám, či už fyzickým alebo mentálnym.

 

Samotné rozcvičenie Archery GB pozostáva z šestnástich cvikov, pohyby by mali byť vykonávané precízne a pozvoľna. Čo sa týka rozsahu pohybu, naťahovanie svalov a šliach pri jednotlivých cvikoch by malo byť opatrné tak, aby zostal komfortný pocit a cvičiaci by určite nemal pociťovať bolesť. Počet opakovaní je relatívne nízky, pretože sa predpokladá použitie systému aj pred súťažou, kde strelci absolvujú dve alebo tri tréningové sady, počas ktorých majú možnosť vystreliť dostatočný počet šípov na rozhýbanie a rozohriatie svalových skupín pre streľbu. Niektoré názvy cvikov sme neprekladali, použili som pôvodné názvy alebo vymyslené názvy, ktoré popisujú daný pohyb.

Cviky 1 až 6 

Cviky 7 až 12

Cviky 13 až 16

lkb